BSc

BSc-kurzusaink

Tárgykód

Tárgynév

Köt./Köt. vál./Szab. vál.

Szemeszter

Óraszám

Kredit

labbiob17la Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba és biológiai számítások GY kötelező 2. 0+1 2
nstfu2b17ea Növényi struktúra és funkció 2 EA kötelező 3. 2+0 2
biomb1b17ea Biokémia és molekuláris biológia 1 EA kötelező 4. 3+0 3
biemetb17ea Bioenergetika és metabolizmus EA kötelező 4. 2+0 2
nstfu2b17la Növényi struktúra és funkció 2 GY kötelező 3. 0+2 4
alknomb20ea Alkalmazott növénybiológia és mikológia EA kötelezően választható 6. 2+0 4
molnovb20ga Molekuláris növénybiológia GY kötelezően választható 6. 0+2 6
novbvmb20la Növénybiológiai vizsgálómódszerek GY kötelezően választható 5. 0+2 6