Energianövények

Energianövények

A szarvasi-1 energiafű és a nyárfa fémfelvétele és –akkumulációja, stressztoleranciája. Rekultiváció, fitoremediáció, szennyvíziszapok hasznosítása

A fitoremediáció során növények segítségével tisztítják meg a környezeti elemeket (talajt, vizet stb.) a szennyező anyagoktól (pl. nehézfémek). A növények nehézfém felvételi képessége különböző, egyesek akkumulálni képesek ezeket a hajtásukban (akkumulátorok, hiperakkumulátorok) a talajbeli koncentrációjukhoz képest, mások csak segédanyagok alkalmazásával (pl. mobilizáló kelátorok) képesek erre. Egyes növények magas nehézfém koncentrációkat is tolerálnak, míg a többségük mérgezési tüneteket mutat. Kutatásaink a szarvasi-1 energiafű (Elymus elongatus ssp. ponticus cv szarvasi-1 [syn. Agropyron elongatumElytrigia elongata]) nehézfém-felvételének, ill. -toleranciájának vizsgálatára, illetve fitoremediációs, rekultivációs alkalmazási lehetőségeire irányulnak.