Talajlakó gombák kutatása

Talajlakó gombák

Arbuszkuláris mikorrhiza diverzitásvizsgálata természetes vizes élőhelyeken és az arbuszkuláris mikorrhiza szerepe az ökológiai mezőgazdaságban

Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézetének Talajbiológiai és -biokémiai osztályával együttműködve vizsgáljuk hagyományos és ökológiai módszereket alkalmazó mezőgazdasági területek arbuszkuláris mikorrhiza közösségének összetételét molekuláris biológiai módszerekkel. Célunk annak vizsgálata, hogy az ökológiai módszerekre való áttérés elősegíti-e a mikorrhizagombák diverzitásának emelkedését, amelyet a hagyományos kémiai növényvédelem és talajjavító módszerek okoztak egy adott területen.

Földalatti gombák, szarvasgombafélék alaktani és molekuláris taxonómiájának kutatása, szarvasgombák ültetvényes termesztésének vizsgálata

A földalatti gombák Kárpát-medencei elterjedésének és ökológiájának kutatása komoly hagyományokkal rendelkezik. Gyűjtéseinket több mint 3000 herbáriumi anyag dokumentálja, a több mint ezer természetes élőhely cönológiai és talajtani feldolgozása folyamatban.

Dr. Bratek Zoltán, Dr. Parádi István |